Privacy policy

PRIVACY POLICY

Je bevindt je op de website van POEHA T-Shirts

Ons postadres:
Postbus 9532
4801 LM Breda
Nederland
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 20169146

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch de domeinnaam en het emailadres van de bezoeker

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij
a. jouw e-mailadres als je bestellingen/vragen plaatst op deze website
b. jouw e-mailadres als je dit aan ons communiceert
c. je e-mailadres als je deelneemt aan discussieforums (nog niet actief);

Deze informatie wordt gebruikt
a. Om de inhoud van onze website te verbeteren
De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden

Op deze site gebruiken we cookies. (Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.)
a. jou bij een volgend bezoek aan onze site op de hoogte te stellen van nieuwigheden die jou zouden kunnen interesseren;
b. jouw vroegere activiteiten op de site te registreren, om je bij je volgend bezoek een betere dienstverlening te bieden;

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet

Veiligheid
a. Als wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
b. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Hoe neem je contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen

a. Per email: poeha@protonmail.com

Over communicatie per e-mail

Als je in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

a. Wij kunnen de e-mailadressen van onze klanten doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die je zouden kunnen interesseren. Als je wenst dat je e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Je zult alleen de informatie ontvangen die je aangevraagd hebt, op het adres dat je ons meegedeeld hebt.

Ons bedrijf zal alleen telefonisch contact met je opnemen als dit nodig is om je te informeren over de bestellingen die je on-line geplaatst hebt;

Indien je geen reclame van ons wenst te ontvangen via post, telefoon of e-mail, kun je ons dat laten weten op het hierboven vermelde adres.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacybeleid ». In dat geval, zullen wij contact met je opnemen alvorens je gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je je persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.
Als je vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met ons op het hierboven vermelde adres

Poeha